תפילה לפני הלימוד

תפילה לפני הלימוד היא תפילה שנהוג לומר בכניסתו לבית המדרש קודם שמתחיל לימודו בתורה ומקורה בשולחן ערוך אור החיים קי ח

תפילה לפני הלימוד היא תפילה שנהוג לומר בכניסתו לבית המדרש קודם שמתחיל לימודו בתורה ומקורה בשולחן ערוך אור החיים קי ח

דילוג לתוכן