מזמור לתודה

מזמור לתודה פרק ק’ בתהילים עם ציור של צדיק מסוגל לישועה והמנהג לאומרו בנגינה.
על פי המסורת הוא נאמר בבית המקדש בזמן הקרבת קרבן תודה ולעתיד לבוא כל התפילות וההודאות בטלות חוץ ממזמור לתודה

מזמור לתודה פרק ק’ בתהילים עם ציור של צדיק מסוגל לישועה והמנהג לאומרו בנגינה.
על פי המסורת הוא נאמר בבית המקדש בזמן הקרבת קרבן תודה ולעתיד לבוא כל התפילות וההודאות בטלות חוץ ממזמור לתודה

דילוג לתוכן